aktuální výstava | minulé výstavy | galerie | publikace | kontakt | partneři  

2002

1. patro | přízemí | zpět na seznam SPLÁTKA DLUHU
Praha a její německy hovořící
architekti 1900-1938

18.12.2002 - 16.2.2003
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské nám. 5 a , Praha 1

tisková konference:
18.12. v 11 hodin

zahájení výstavy:
18.12. v 19 hodin

přednáška Zdeňka Lukeše
dne 19.12. v 18 hodin,
Knihkupectví Fraktály

výstava se koná pod záštitou
prezidenta republiky Václava Havla

projekt se koná pod záštitou
rakouského velvyslance v ČR
německého velvyslance v ČR
primátora hl. města Prahy

pořadatelé
Nadace české architektury
Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg

ve spolupráci s
Goethe Institut v Praze
Židovská obec v Praze

za podpory
Ministerstva kultury ČR
Česko-německý fond budoucnosti
Nadační fond Arcus

koncepce výstavy
Zdeněk Lukeš

vydavatelé publikace
Fraktály Publishers, s.r.o.

hlavní partner
BMW

partneři
Wiesner Hager, Real Estate Karlin,
Český Leasing

mediální partner
Architekt, Hospodářské noviny,
Respekt, Archinet... více informací

... more informationsARtCHITEKTURA

Zbyněk Baladrán (CZ)
CUDI (DK)
Günter Förg (CH)
Michiel Kluiters (NL)
Ján Mančuška (CZ)
Tomáš Svoboda (CZ)
Michal Škoda (CZ)
Sofie Thorsen (DK)
Veronika Zapletalová (CZ)
Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5a, Praha 1
13/11–12/12 2002

podpora/financial support
Ministrestvo kultury ČR,
Royal Netherlands Embassy, DCA Foundation

koncepce/concieved by
<waanja>, Dan Merta

kurátor/curated by
<waanja>

text
<waanja>

překlad/translation
Martina Pachmanová

cover photo
<waanja>, „ghost city“, 2002

design
Jan Šerých

mediální partneři/media partners
Architekt, Archinet, Hospodářské noviny


... více informací

... more informations

MARKO POGAČNIK - ŘEČ KOSMOGRAMŮ
třetí cyklus projektu
země-voda-slunce-vzduchGalerie Jaroslava Fragnera
29.9. - 27.10.2002
otevřeno denně kromě pondělí 10-18 hod.

pořadatelé/organizers
Cultura Informa Bohemia
Nadace české architektury
Galerie Jaroslava Fragnera

vernisáž
28.9. v 19 hodin
DOMY Z VÝCHODNÍHO FINSKA
Výstava Východofinské architektury
Výstava je součástí projektu Jiné FinskoKnihkupectví Fraktály
27.9.- 20.10.2002
otevřeno denně kromě 10-21 hod.

pořadatelé/organizers
Architektonická sekce Uměleckého výboru Východního Finska
Nadace české architektury
Galerie Jaroslava Fragnera

vernisáž
27.9. v 18 hodin

mediální partneři/media partners
Architekt
Hospodářské noviny
Archinet

informace
www.culturainforma.cz
www.kstaide.net/praha

... více informacíZROZENÍ VELKOMĚSTA
architektura Moravské Ostravy 1890 - 1938

výstava představuje zrod moderní moravskoostravské architektury jakou součást rodícího se velkoměsta

Galerie Jaroslava Fragnera
termín: 27.8. - 22.9. 2002

pořadatelé
Nadace české architektury
Památkový úřad v Ostravě

koncepce výstavy
Naďa Goryczková
Jindřich Vybíral

mediální partner
Architekt, Hospodářské noviny, Archinet

přednáška Nadi Goryczkové
a Jindřicha Vybírala
12.9. od 17 hodin, GJF

k výstavě je vydán katalog


... více informacíOSUDY STARÉ 4500 LET
Objevy hrobových komplexů z doby prvních stavitelů egyptských pyramid (26.-23.stol. př.n.l. ) v Jižním Abusíru

MIZEJÍCÍ EGYPT
tvář současného Egypta a současných Egypťanů v černobílé fotografii

11. 6.- 25. 7. 2002


pořadatelé
Český egyptologický ústav UK
České národní egyptologické centrum
Nadace české architektury
Galerie Jaroslava Fragnera

koncepce výstavy
Miroslav Bárta
Kamil Voděra

mediální partneři
Architekt
Archinet

poděkování patří
Unis
Panax
Avnet
Tiskárna Jiskra


... více informacíLIBEŇSKÉ DOKY
mezinárodní urbanistická
a architektonická dílna 2001- 2002

16. 5. - 6. 6. 2002
otevřeno denně kromě pondělí 10-18 hod.

pořadatelé/organizers
STUDIO TV 2000 a.s., člen skupiny REAL ESTATE KARLÍN GROUP
Nadace české architektury
Galerie Jaroslava Fragnera


mediální partneři/media partners
Architekt
Archinet

tisková konference
15.5. v 11 hodin

vernisáž
15.5. v 19 hodin


... více informacíSPACE INVADERS - NEW BRITISH ARCHITECTURE

Lapidárium Betlémské kaple
Betlémské Náméstí 5, Praha 1

16.4.- 26.5.2002
otevřeno denně 9.00 - 18.00

výstavu připravil / exhibition organized by
British Council

ve spolupráci s / in collaboration with
Hlavní město Praha
Nadace české architektury
Galerie Jaroslava Fragnera
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
... více informací

... more informations
OLOVĚNÝ DUŠAN 2002
výstava projektů studentů FA ČVUT

Porota:
Akad. arch. Imro Vaško, Ing. arch. David Kopecký, Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Petr Rydlo

Nominované ateliéry:
Jan Bočan, Jan Hladík, Ivo Herman, Martin Roubík "OKNO"

Nominovaní jednotlivci:
Eliška Rauchová - Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Edita Lisecová,
Tomáš Teplý - Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Ivan Hnízdil


...více informací

Statut soutěžeARCHITEKTURA VE FOTOGRAFII
Fotografická výstava pořádaná Asociací fotografů České republiky
8. - 28. února 2002

Dovolujeme si v krátkosti představit naše sdružení. Asociace fotografů / AF / byla založena 22. ledna 1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů České republiky. Registrována byla 2.května 1990 na adrese Voršilská 3, Praha 1. V současné době má 222 stálých a 11 čestných členů. Jejich zájmy sleduje a zastupuje devítičlenná správní rada volená valnou hromadou , která se schází nejméně jednou za rok. Správní rada je volena na dobu dvou let.


...více informací

Fotografie a architekturaALVAR AALTO
Timeless Expressions/Nadčasovost výrazu
18. 12. 2001 - 3. 2. 2002

Tvůrčí dráha architekta Alvara Aalta zahrnuje více než padesát roků: je ohraničena léty 1921 a 1976. Za tu dobu navrhl Alvar Aalto téměř sto rodinných domů, z nichž více než polovina byla realizována. Přitom se ale této stránce Aaltovy tvorby dostalo jen málo pozornosti. Jedním z důvodů muže být to, že sám Aalto pohlížel na navrhování rodinných domu trochu "spatra" a publikoval je spíše sporadicky.


...více informací
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001