aktualni
aktualni
aktualni
připravujeme
archiv
galerie
publikace
kontakt
newsletters
press
partneři
cervena
  FOTOGRAFIE ZE ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 

Burian Křivinka / Pelčák / Rusín Wahla
Stavby a projekty


30.6.- 28.8.2011

Výstava Stavby a projekty představuje nejnovější projekty tří významných brněnských architektonických ateliérů, které se svým osobitým stylem tvorby zapsaly do tváří řady míst v České republice. Vedle Brna se můžeme s jejich projekty setkat v Litomyšli, Praze, Ostravě, ale i v příměstských oblastech nebo na vesnicích.

Výstava byla před dvěma lety představena v Moravské galerii v Brně, pražská repríza je rozšířena o nejnovější projekty.

Aleš Burian a Gustav Křivinka založili v roce 1991 architektonickou kancelář Burian-Křivinka. Ve známost vešli především jako tvůrci zdravotnických (Pavilon akutní medicíny nemocnice Milosrdných bratří v Brně, PET – Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně) a školských zařízení (Pavilon Hygieny VFU v Brně). Za realizace Administrativní budovy Geodis Brno a Základní školy a městské sportovní haly v Litomyšli získali Čestné uznání v GRAND PRIX Obce architektů ČR. Ve svých realizacích kladou důraz na jasné hmotové řešení, výslednou formu ale často odlehčují použitím transparentních materiálů a dosahují tak pozoruhodného napětí. V současnosti pracuje ateliér ve složení Aleš Burian, Gustav Křivinka, Pavel Havelka, Radka Neumanová, Lukáš Roubal, Ondřej Kubla, Veronika Mikulíková, Mirka Zadražilová.

Stavby a projekty

Petr Pelčák vedl řadu let společně s Petrem Hrůšou architektonickou kancelář Ateliér Brno. Rekonstrukcí Denisových sadů nebo stavbou Galerie Vaňkovka ovlivnili podobu Brna a zapsali se i do tváří dalších měst. Pod hlavičkou Ateliéru Brno vznikl také návrh rekonstrukce Rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici, který spravuje Moravská galerie v Brně. Jejich společné projekty získaly řadu ocenění. Od roku 2008 vede Petr Pelčák samostatně ateliér Pelčák a Partner Architekti, který funguje ve složení Rastislav Balog, Mirka Blechová, Michaela Brychtová, Šárka Justová, Michaela Kasková, Jakub Kovářík, Viktor Kvita, Lenka Musilová, Petr Pelčák, Petr Uhrín, David Vahala, Lenka Vořechovská a Zbyněk Zavřel. Zabývá se projekty obytných domů, administrativních budov a také urbanismem. Architektonické tvorbě Petra Pelčáka je vlastní jednoduchost a úspornost, geometrická forma, k níž dospívá, je zároveň ornamentální. Příznačný je také důraz kladený na materiál, detail a jeho zpracování.

Stavby a projekty

Tomáš Rusín a Ivan Wahla pracují od roku 1990 pod hlavičkou RAW. Svými početnými projekty kaváren (Café Blau, Café Onyx, Café Steiner) a portálů přispívají k spoluutváření městského parteru. Úspěšně se věnují i rekonstrukcím (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra v Brně na Cejlu, Obchodní dům Petrov v Brně). Pozornost si zaslouží i návrhy rodinných domů (rodinný dům v Mokré hoře, vily v Jundrově a na Kamechách). Tomáš Rusín je veřejnosti znám také jako tvůrce scénických řešení, spolupracuje mimo jiné s režisérem J. A. Pitínským. Řada jejich realizací byla oceněná v GRAND PRIX Obce architektů ČR a dalšími cenami. Na první pohled střízlivé projekty otevřeně se hlásící k formám meziválečné moderny zaujmou výběrem materiálů, jemným detailem a kvalitou provedení. V současnosti pracuje ateliér ve složení Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Petr Mutina, Lukáš Vágner, Lenka Zemčíková a Libor Šupler.

Stavby a projekty