aktualni
aktualni
aktualni
připravujeme
archiv
galerie
publikace
kontakt
newsletters
press
partneři
cervena
Budoucnost galerií architektury
Správní rada Nadace české architektury pořádá dne 24.ledna 2011 od 14.00 hod.
v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze diskusní kulatý stůl na téma:Možnosti prezentace architektury v současnosti

Předmětem kulatého stolu je otevřená diskuse o možnostech a potřebách současné české architektonické scény. Prezentovány budou zkušenosti kurátorů architektonických aktivit, provozovatelů architektonických galerií a center a pohledy na současnou architektonickou scénu očima novinářů. Na závěr akce by se měl rozvinout otevřený dialog, jehož cílem bude definování potřeb komunity.

Program kulatého stolu:
1/ Úvodní blok 14:00
Představení Nadace české architektury, důvody, které nadaci vedou k pořádání akce, ekonomické možnosti nadace a fungování Galerie Jaroslava Fragnera v Praze a Galerie architektury v Brně v minulosti a současný model
Moderátor Osamu Okamura a zástupce správní rady NČA

2/ Způsoby prezentace a propagace architektury 14:20
Krátká prezentace kurátorů a autorů architektonických aktivit (max. 10 minut)
Účast potvrdili:
- Adam Gebrian
- Alena Hanzlová
- Rostislav Koryčánek
- Jana Kostelecká
- Igor Kovačevič
- Karel Ksandr
- Regina Loukotová
- Radomíra Sedláková
- Marcela Steinbachová
- Jana Tichá

3/ Architektonické galerie a centra cca 16:30
Zkušenosti z vedení galerií architektury ze zahraničí a ČR (max. 10 minut)
Účast potvrdili:
- Sándor Finta, KEK Budapešť
- Jan Tabor, FEA Vídeň
- Vít Havránek, Tranzitdisplej Praha
- Dan Merta, GJF Praha
- 4AM, GA Brno

4/ Diskuse 18:30
Neformální diskuse navazující na předchozí bloky moderovaná Osamu Okamurou za účasti
- Filipa Grygery
- Jiřího Horského
- Karolíny Jirkalové
- Julia Macháčka
- Jakuba F.Nováka
- Jiřího Schmidta
- Mileny Sršňové
- Michal Veselého
- Renaty Vrabelové
- Karolíny Vránkové

Uvítáme účast všech, kterým není prezentace architektury v našich zemích lhostejná.
Příspěvky budou v češtině či angličtině, simultánní tlumočení bude zajištěno. Z celé akce bude pořízen záznam pro vnitřní potřeby nadace.