aktualni
aktualni
aktualni
připravujeme
archiv
galerie
publikace
kontakt
newsletters
press
partneři
cervena
  YOU TUBE - vernisáž SIAL v GJF - Oldřich Ševčík  


  ČT24 - Významný ateliér Sial je stále aktuální  

  Česká televize - Odkaz studia SIAL  

  ČR Vltava - SIAL – Sdružení inženýrů a architektů Liberec  

  Archiweb - Fragnerova galerie představuje tvorbu legendárního ateliéru Sial  

  RAdio Wawe - SIAL v Galerii Jaroslava Fragnera   

  Český Rozhlas - Jaká kniha byla letos nejkrásnější?  

  Český Rozhlas - zprávy Radiožurnálu (3:55)  

  E15 - Liberecký architektonický fenomén SIAL znovu září na scéně  

  Česká televize - Kultura s Dvojkou  

  Hospodářské noviny - Víkend č.18/2011 - Petr Volf  

  idnes.cz - Bydlení - Obchoďák Máj, vila Věry Chytilové. Slavný ateliér SIAL stavěl i v Praze  

  Pražský deník.cz - Miroslav Masák: Někdo musí nést odpovědnost  

  artalk.cz - Miroslav Masák a Jakub Potůček k výstavě SIAL v GJF  

  Design Magazín - Tvorba legendárních architektů Sial na výstavě GJF  

  Lidovky - Zajděte si na SIAL  

  The Prague Post - Technically beautiful  

  aktuálně.cz - Vzpoura mašinistů na úsvitu hi-tech architektury  
Sial

Výstava SIAL / Sdružení inženýrů a architektů Liberec

13/4 – 22/5/2011

tisková konference /
v úterý 12.dubna v 17:30 hod. v Galerii Jaroslava Fragnera
za účasti autorů

slavnostní zahájení /
v úterý 12.dubna v 19.00 hod. v Galerii Jaroslava Fragnera
výstavu zahájí prof. Pavel Zatloukal, doc. Oldřich Ševčík a ing. arch. Vladimír Merta

DOPROVODNÝ PROGRAM /
26. dubna   Miroslav Masák: komentovaná prohlídka výstavy  
GJF, 18:00 hodin

1. května   Jakub Potůček: procházka po realizacích SIALu v Praze  

5. května   Lukáš Beran: přednáška "Funkce a tvar: architektura televizních věží"  
FA ČVUT místnost č. 155 (fialová), 20:00 hodin

10. května   Rostislav Švácha: přednáška "SIAL"  
FA ČVUT místnost č. 155 (fialová), 18:30 hodin

15. května   Martin Strakoš, Jiří Suchomel, Rostislav Švácha: výlet do České Lípy a Doks  

18. května   Petr Vorlík: komentovaná prohlídka výstavy  
GJF, 18:00 hodin


Sial

autoři výstavy / Miroslav Masák, Jakub Potůček, Rostislav Švácha
kurátoři výstavy / Miroslav Masák, Jakub Potůček
grafické řešení / Robert V. Novák
architektonické řešení / Miroslav Masák

Sial

exponáty laskavě zapůjčili /
Národní technické muzeum v Praze
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Sial architekti a inženýři spol. s. r. o., Liberec
Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění
Senatsverwaltung für Stadtenwicklung, Berlín

Sial

VÝSTAVA /
Výstavní panely mapující historii SIALu jsou doplněny dobovými i novými modely a originály kreseb a plánů. K výstavě byla vydána obsáhlá čtyřsetstránková monografie (nakladatelství Arbor vitae), kterou připravil autorský tým vedený renomovaným historikem architektury Rostislavem Šváchou. V řadě publikací o architektonickém ateliéru Sial představuje tato kniha zatím nejrozsáhlejší pokus o systematické podchycení této bezpochyby nejpozoruhodnější kapitoly historie české architektury 2. poloviny 20. století. Kniha vyjde rovněž ve zkrácené anglické verzi. Během výstavy bude v prodeji i většina dříve vydaných publikací o architektech SIALu či Karlu Hubáčkovi (rozhovor s Karlem Hubáčkem, rozhovory s architekty SIALu, Mašinisti, Pocta ČKA 2005 – Karel Hubáček).

Sial

Rostislav Švácha a Jakub Potůček, autoři výstavy a katalogu, o SIALu:

Zrod Sialu úzce spjat se společenským klimatem v 50. a 60. letech. Nástup stalinismu v Československu v roce 1948 vedl v architektuře ke zrušení soukromých ateliérů, architekti museli přijmout zaměstnání ve státních projektových ústavech, Stavoprojektech. V libereckém Stavoprojektu se zformovala skupina architektů a konstruktérů zapálených pro svou práci. Využila liberální poměry před sovětskou invazí v srpnu 1968, odešla ze Stavoprojektu a v letech 1968-1971 existovala pod názvem Sial – Sdružení architektů a inženýrů Liberec. Vůdčími osobnostmi sdružení, hledajícího východiska architektonické tvorby v technických inovacích, byli architekti Karel Hubáček a Miroslav Masák a statici Zdeněk Patrman a Václav Voda.

Zásadní přínos Sialu pro českou architekturu 20. století netkví jen ve zprostředkování tendencí, které se neslučovaly či přímo byly v rozporu s oficiální doktrínou, nýbrž i ve vytvoření invenčního a svobodomyslného prostředí, zaštitovaného osobností Karla Hubáčka. Právě v tomto prostředí se mohlo zrodit klíčové dílo české architektury druhé poloviny 20. století - Hubáčkův a Patrmanův televizní vysílač s hotelem na Ještědu. Stavět se začalo v roce 1966, přičemž první návštěvník přišel až za sedm let, v roce 1973. Ještě před dokončením, v roce 1969, vysílač získal prestižní Perretovu cenou Mezinárodní unie architektů. Tu si však autoři z politických důvodů nemohli v Buenos Aires převzít.

Stavba, která podle porotců Perretovy ceny „zasluhuje uznání pro zapojení do krajiny svou jasností a souladem“, vzbudila zaslouženou pozornost i mezi domácími mladými architekty. To vedlo v roce 1969 k založení Školky Sial. Účelem tohoto nezvykle organizovaného ateliéru, vedeného Miroslavem Masákem, bylo hledat pro mladé talenty vhodné úkoly, tříbící jejich profesionalitu. Členové Školky pracovali v přátelském a kolektivním prostředí, jejich ´komuna´ připomene rakouské a italské neoavantgardní skupiny šedesátých let. Sial měl v 60. – 80. letech až 60 členů a mimo jiné jím prošli tak významní architekti, jako jsou Mirko Baum, John Eisler, Martin Rajniš, Emil Přikryl, Zdeněk Zavřel, Helena Jiskrová nebo Václav Králíček.

Slibný rozvoj aktivit Sialu však narušil nástup normalizace. Politický režim házel Sialu klacky pod nohy, jeho členy donutil vrátit se do Stavoprojektu a zakázal jeho publicitu v domácím tisku. Liberečtí architekti se ale nevzdali. Podařilo se jim probít k zakázkám v zahraničí, od roku 1980 se úspěšně zúčastňovali velkých architektonických soutěží na Západě. Díky tomu Liberec předčil Prahu a stal se v těch letech nejvýznamnějším centrem české architektonické tvorby. O kvalitě projektů Sialu svědčí i řada cen a čestných uznání, které v 70. a 80. letech posbíraly, například Grand prix bienále Interarch v Sofii (1988) pro koncertní síň a kolonádu v Teplicích.

Dokládají to i dvě aféry z posledních let, bohatě komentované v domácích médiích. Jednak prohraný zápas libereckých občanských aktivit za záchranu obchodního střediska Ještěd v centru Liberce a naopak úspěšný boj o zachování obchodního domu Máj v centru Prahy.

Momentka z ateliéru____Emil Přikryl, Konzulát ČSSR v Šanghaji, 1989

  –› Medailony architektů SIAL  


 nahoru   
 
Karel-Hubáček,-Miroslav-Masák-a-další,-Obchodní-dům-Ještěd-v-Liberci,-1968-1979

Karel-Hubáček,-Otakar-Binar,-Ludmila-Švarcová,-Koncertní-síň-v-Teplicích,1978-1986

Karel-Hubáček,-Zdeněk-Patrman,-Otaka-Binar-a-další,-Televizní-věž-Ještěd,-1963-1973

Michal-Brix,-Martin-Rajniš,-Lineární-nosiče,-Praha,-1978

Miroslav-Masák,-Martin-Rajniš,-John-Eisler,-Obchodní-dům-Máj-v-Praze,-1972-1975

Otakar-Binar,-Interiér-restaurace-hotelu-Ještěd,-70.-léta

Václav-Králíček,-Karel-Hubáček,-Jiří-Hakulín,-Divadlo-Husa-na-provázku,-Brno,-1986-1993

Jiří-Suchomel,-Česká-bouda-na-Sněžce,-1986

Helena-Jiskrová,-Interiér-pavilonu-Panama-Exhibition,-1966


 nahoru