seda
aktualni
aktualni
aktualni
připravujeme
archiv
galerie
publikace
kontakt
newsletters
press
partneři
cervena
1994  2012  2011 2010 2009  2008  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Výroční zpráva
projektil
pardubice
více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..


více..více..


více..

více..


více..


více..


více..


19/12
-
1/2
17/12
-
11/1

19/11


10/11


5/11


30/10

30/10
-
14/12
30/10
-
14/12
30/10
-
14/12
30/10
-
13/11
3/10
-
9/11
1/10
-
26/10
4/9
-
31/10
23/7
-
20/8
29/5
-
13/9

3/6

27/5
-
6/7
13/5
-
21/5
18/4
-
11/5
28/3
-
13/4
7/2
-
24/3
17/12
-
27/1
Výroční zpráva

Projektil / Exhibice
V posledních letech se Projektil zapsal do povědomí jako ateliér, který nedlouho po sobě vyhrál soutěž na Národní technickou knihovnu v Praze a Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové a za středisko ekologické výchovy Sluňákov získal Grand Prix Architektů za rok 2007.
Architektura 20. století v Pardubickém kraji
Výstava fotografií fotografa Štěpána Bartoše zachycujících stavby realizované ve dvacátém století v Pardubickém kraji. Mezi jinými např. krematorium Pavla Janáka v Pardubicích, ústecké divadlo Kamila Roškota nebo lázně Bohdaneč od Josefa Gočára.
Moderovaná debata a křest knihy
Kurátor výstavy Petr Kratochvíl a hosté: teoretik umění Vladimír Czumalo a architekti Petr Suske, Josef Pleskot, Kamil Mrva a Mojmír Hudec.
Křest knihy Petra Suskeho: Ekologická architektura ve stínu moderny-podstata, principy, mýty
Martin Treberspurg
Udržitelná výstavba
Profesor Martin Treberspurg (1953) vystudoval TU Wien, od roku 1982 tam působil jako asistent, roku 2001 se habilitoval. Vyučoval obor Solární stavitelství, přednáší na Univerzitě pro zemědělství ve Vídni (BOKU) na Institutu pro výstavbu orientovanou na využití zdrojů
Stefan Behnisch
Tendence a nové koncepce v naší architektonické tvorbě
Stefan Behnisch (1957) je slavný syn slavného otce, architekta Günthera Behnische (1922), autora např. olympijského areálu v Mnichově (1968-72). Stefan Behnisch studoval kromě architektury také filozofii a ekonomii.
Mitchell Joachim
Ecotransology
Newyorský architekt Mitchell Joachim (1972) se tématu ekologie věnuje více jak deset let, studium ukončil v roce 2006 obhájením disertační práce na téma Ecotransology (integrovaný design urbanistické proměnlivosti) na Massachusetts Institute of Technology.
Zelena architektura.cz
Kurátor výstavy Petr Kratochvíl vybral pět desítek českých staveb, pro jejichž autory i klienty bylo vedle primárního hlediska šetrného přístupu k přírodě důležité také kvalitní architektonické řešení. Název výstavy tak neodkazuje ke konkrétním cestám úsporného a ekologického stavění, ale je metaforou dobrého bydlení v souladu s přírodou.
Mitchell Joachim
Joachimova výstava má na rozdíl od ostatních výstav projektu utopický charakter, nejde o prezentaci realizací. Jde o vizi života v budoucnosti ve (velko)městě, ovládaném dokonalou technikou a ještě dokonalejší přírodou, která je chytře propojena s potřebami civilizace. Jeho prezen- tace nápadů a teorií vizuálně neuvěřitelně přitažlivou podívanou
Zumtobel Group Award
Výstava je prezentací nejúspěšnějších projektů z prvního ročníku mezinárodní bienální ceny pro autory vůči přírodě ohleduplných realizací i projektů. Společnost Zumtobel ji pořádá ve spolupráci s K. Feireiss a H. J. Commerellem , řediteli berlínské galerie architektury Aedes.
Solární architektura v Rakousku
Výstava představí nízkoenergetické a pasivní domy architektů Georga W. Reinberga a Martina Treberspurga. Rakousko bylo už v 80. a 90. letech jednou z vůdčích zemí v realizaci solárních projektů. Dnes tato země vykazuje v Evropě nejvyšší hustotu pasivních domů.
AmP Arquitectos / Ve znamení vulkánu
Do povědomí se dostali stavbou vládní budovy na Kanárských ostrovech. Jejich tvorba je založena na propojení kreativity, tradice vycházející z prostředí Kanárských ostrovů, sochařského přístupu k architektuře a využívání designových prvků v kombinaci s místními materiály.
René van Zuuk Architekten / Projects 1992 -2007
Galerie Jaroslava Fragnera představila práci dalšího významného holandského architekta a jeho ateliéru. René van Zuuk vystudoval Technische Universiteit v Eindhovenu, kde také od roku 2003 působí jako profesor. Před čtrnácti lety založil v Almere vlastní studio.
EUROPAN 9 / „Udržitelné město - nové veřejné prostory“
Cílem je umožnit mladým architektům a urbanistům do 40 let rozvinout a představit své novátorské ideje v mezinárodním rozsahu. Úkolem je pomáhat městům najít pro vybraná místa architektonicko-urbanistické netradiční koncepty. Realizace je dovršením organizačního procesu.
Alena Šrámková/ Pocta ČKA
Jedna z nejvýznamnějších osobností české architektonické scény Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková obdržela 17. dubna Betlémské kapli ocenění za přínos moderní české architektuře – Poctu České komory architektů 2007. U příležitosti udělení této ceny uspořádala GJF ve svých prostorách retrospektivní výstavu jejího díla.
Přehlídka diplomových prací
Česká komora architektů (ČKA) pořádala na Serváce setkání architektů, pedagogů, absolventů a studentů architektury „CHEESE & BISCUITS PARTY“ v Galerii Jaroslava Fragnera u příležitosti vyhlášení 9. ročníku soutěžní Přehlídky diplomových prací studentů škol a fakult architektury
Martin Rajniš / e-MRAK
Architekt, divoký cestovatel a pedagog, který spojuje těsně svou tvorbu s přemýšlením a osobitou filosofií.
jednoduchost myšlení / ve spolupráci s Janem Žemličkou - srocení architektů a techniků na vrchu Scholzberg
zákony přírody a přirozená architektura /přednáška v Betlémské kapli
Výlet do Berlína
Při příležitosti vernisáže výstavy architektonického ateliéru A69 v galerii AEDES Berlín připravila GJF ve spolupráci s Josefem Vomáčkou tematickou prohlídku Berlín : nová architektura a urbanismus.
Český architektonický kubismus - ČESKÉ CENTRUM PAŘÍŽ
Výstava o pražském architektonickém kubismu, která byla poprvé představena v prosinci 2006 v Praze, v roce 2007 v Drážďanech a v letošním roce v Berlíně, navazuje na projekty, které pro GJF připravil český historik a teoretik architektury Zdeněk Lukeš. 29. května byla uvedena v Českém centru v Paříži.
New face of Prague
Výstava připravená GJF představila v Českém centru Praha v Rytířské ulici na Praze 1 pět desítek nejzajímavějších a nejdůležitějších realizací a projektů, které vznikly v Praze v posledních dvaceti letech s důrazem na hledání historických souvislostí.
Emil Králíček - DŮL MICHAL
Výstava Emil Králíček - zapomenutý mistr secese a kubismu byla vytvořena v roce 2005 v Praze pro GJF , byla nyní představena v Řetízkových šatnách Dolu Michal v Ostravě - Michálkovicích.
Jiné domy 007
Jedním z cílů ostravského Centra nové architektury je pomáhat na světlo nové kvalitní architektuře a umožňovat, aby o průběhu, okolnostech a podmínkách jejího „rození“ i o porodních bolestech, které ji často provázejí, mohla probíhat debata.
Český architektonický kubismus -
MĚSTSKÁ GALERIE HRADEC NAD MORAVICÍ

Výstava o pražském architektonickém kubismu, která byla poprvé představena v prosinci 2006 v Praze, byla tentokrát uvedena v Hradci nad Moravicí.