seda
aktualni
aktualni
aktualni
připravujeme
archiv
galerie
publikace
kontakt
newsletters
press
partneři
cervena
  1995 1994  2012 2011 2010  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Výroční zpráva
Twenty after twenty
   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  

     více..  

               fotografie z vernisáže  

více..  


   více..  


   více..  
                fotografie z vernisáže  

   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


   více..  


  více..  17/11
-
10/1
3/11
-
26/11
3/10
-
8/11
25/6
-
20/9
10/6
-
5/7
28/5
-
20/6
27/5
14/5
-
25/6
7/5
-
22/5
17/4
-
23/4
10/4
-
22/5
26/3
-
7/5
26/3
-
7/5
26/3
-
7/5
26/3
-
7/5
26/3
-
7/5
25/3
-
26/3
19/3
-
4/5
19/3
-
3/5
24/2
-
17/3
17/2
-
19/3
13/2
-
31/3
6/2
-
15/3
15/1

1/2
19/12
-
1/2
17/12
-
11/1
Výroční zpráva

Twenty after twenty
Výstava prezentuje především kreativní přístup a myšlení mladých architektů, kteří začali studovat vysokou školu po sametové revoluci. Místo klasických modelů budou vystaveny přímo realizace, i když poněkud netradiční: CZ – psí boudy, SK – ptačí budky. K výstavě byl vydán dvousetstránkový katalog (cz-sk-en), který představí jednotlivá studia.
New Face of Prague - Saské ministerstvo financí, Drážďany
Padesátka vybraných staveb jako příklad architektonického dění v Praze po roce 1990 – od těch světoznámých (např. Tančící dům) po méně známé zástupce moderní české architektury.
Výstava se koná v rámci 11. Dnů české a německé kultury.
martin roubík.architekt     SNØHETTA.ROM.ARFO
Galerie Jaroslava Fragnera přibližuje osobnost a práci českého architekta Martina Roubíka (1949–2008), jehož život se z poloviny odehrál v Norsku.
Výstava zároveň představuje současné profily ateliéru Snøhetta, nadace ROM a nakladatelství ARFO, které Martin Roubík v Oslu před více než dvaceti lety spoluzakládal.
DaM architekti 1989-2009
Výstava prací české architektonické kanceláře, která letos oslaví dvacet od svého založení. Vedoucí osobnosti studia, Richard Doležal a Petr Malinský, představí spolu se svými společníky a týmem stavby i nerealizované projekty mapující průřezově celé období existence DaM ve dvou oddělených částech.
Zelena architektura.cz Bremer Zentrum für Baumkultur
Kurátor výstavy Petr Kratochvíl vybral pět desítek českých staveb, pro jejichž autory i klienty bylo vedle primárního hlediska šetrného přístupu k přírodě důležité také kvalitní architektonické řešení. Název výstavy tak neodkazuje ke konkrétním cestám úsporného a ekologického stavění, ale je metaforou dobrého bydlení v souladu s přírodou.

Horror Vacui / Děs prázdnoty / Urbanistická imploze v Holandsku
Putovní výstava NAi představuje ve svém projektu pohled osmnácti současných předních holandských kanceláří na problematiku zahušťování měst a zástavby starších urbánních celků. Mezi prezentovanými ukázkami jsou řešení z měst Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Eschede, Groningen, Lelystad, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht a Zaanstad,

Přednáška Hanse Ibelingse
teoretik architektury, profesor dějin umění a archeologie, šéfredaktor a vydavatel časopisu A10 new European architecture.
Český architektonický kubismus
Colegio de Arquitectos, Madrid/Španělsko

Výstava připravená pražskou galerií Jaroslava Fragnera popisující pouhých 15 dochovaných kubistických staveb poutá už tři roky pozornost světové odborné veřejnosti.
Zastávky po nejen evropských metropolích pořádají česká centra.
Miroslav Baše: MĚSTO - SUBURBIE- VENKOV
Pocta České komory architektů 2008

Výstava představí především téma Územní prognózy a Urbanistické studie Pražské památkové rezervace, na nichž Baše pracoval v letech 1978-83 a 1992-94 a lze je považovat za jeho nejvýznamnější projekty.
K výstavě byl vydán katalog.
Architektura: Portugalsko za hranicemi Portugalska
GJF, Nadace české architektury, FA ČVUT a Řád portugalských architektů ve spolupráci s Portugalským velvyslanectvím v Praze a Institutem Camoes. Na výstavě najdeme realizace portugalských architektů např. z Angoly, Belgie, Brazílie, Číny, Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Korey, Švýcarska, Španělska, České republiky a Maďarska.
Český architektonický kubismus - ČESKÉ CENTRUM TOKIO
Výstava připravená pražskou galerií Jaroslava Fragnera popisující pouhých 15 dochovaných kubistických staveb poutá už tři roky pozornost světové odborné veřejnosti.Dominantní postavení zaujímají pražské stavby, ale výstava a katalog představuje i několik staveb realizovaných v jiných městech či lokalitách České Republiky.
ARCHIczech / Intercity / Deutches Architektur Zentrum - DAZ
Intercity Berlin-Praha představuje v každém ze svých ročníků plánovaného a postupně realizovaného desetiletého cyklu výstav práce 16 mladých autorů, vždy až po osmi z každého v názvu uvedeného města. Každý ročník je věnován jinému výtvarnému médiu - pátý ročník je věnovaný architektuře.
ARCHIczech / New face of Prague / Velvyslanectví ČR v Berlíně
Výstava připravená GJF představila pět desítek nejzajímavějších a nejdůležitějších realizací a projektů, které vznikly v Praze v posledních dvaceti letech. Výstavu doprovází barevná česko-anglická publikace doplněná o mapu realizací a medailony jednotlivých architektonických ateliérů.
ARCHIczech / Zelená architektura.cz / České centrum Berlín
Kurátor výstavy Petr Kratochvíl vybral pět desítek českých staveb, pro jejichž autory i klienty bylo vedle primárního hlediska šetrného přístupu k přírodě důležité také kvalitní architektonické řešení. Název výstavy tak neodkazuje ke konkrétním cestám úsporného a ekologického stavění, ale je metaforou dobrého bydlení v souladu s přírodou.
ARCHIczech / Generace + / Deutches Architektur Zentrum - DAZ
Je výzkumným projektem CCEA zaměřeným na mapování tvorby a názorů tří generací českých architektů: generace 50+, jejíž příslušníci prožili studia i velkou část praxe v totalitním režimu, generace 40+, jejíž příslušníci se vzdělávali v době normalizace a generace 30+, jejíž příslušníci absolvovali studium i nástup do praxe v demokratickém státě.
ARCHIczech / Věra & Vladimír Machoninovi
Velvyslanectví ČR v Berlíně

Výstava věnovaná zásadním projektům bude prezentována přímo v budově velvyslanectví, na kterou v roce 1970 vyhráli Machoninovi soutěž (vzbudila zájem již ve své době a kterou deník Bild označil za "vesmírnou loď uprostřed pulsujícího města").
ARCHIczech / Exkurze vystavujících architektů na vernisáž
Architekti vystavující své realizace na pětici výstav v rámci projektu ARCHIczech byli pozvaní Galerií Jaroslava Fragnera a sponzorskou firmou Steelcase na zahájení výstav a druhý den na prohlídku Berlínské architektury doprovázenou odborným výkladem.

Český architektonický kubismus
Amos Anderson Art Museum, Helsinky

Výstava připravená pražskou galerií Jaroslava Fragnera popisující pouhých 15 dochovaných kubistických staveb poutá už tři roky pozornost světové odborné veřejnosti. V rámci Českého předsednictví Evropské unie putovala výstava tentokrát do Finska.
Made in I.G. / Studenti a diplomanti doc. Ivana Gürtlera 1991-2008/FA STU Bratislava
Architekt Ivan Gürtler, který patří k výrazným osobnostem slovenské architektury, působil na Fakultě architektury STU v Bratislavě sedmnáct let, do konce akademického roku 2007/08. Jedná se o zatím největší a nejucelenější přehlídku mladé slovenské architektonické scény.
New face of Prague - Fakulta architektury UAUIM, Bukurešť
Výstava připravená GJF představila pět desítek nejzajímavějších a nejdůležitějších realizací a projektů, které vznikly v Praze v posledních dvaceti letech.
Výstavu doprovází barevná česko-anglická publikace doplněná o mapu realizací a medailony jednotlivých architektonických ateliérů.
Český architektonický kubismus - Velvyslanectví ČR, Lucemburk
Od roku 1909 se Praha stala druhým centrem evropského kubistického umění, hned po Paříži. Na ozvěny a podněty pařížských kubistů nereagovali pouze pražští sochaři a malíři, ale také architekti, návrháři designu a nábytku, scénografové , básníci i spisovatelé.
Český architektonický kubismus - ČESKÉ CENTRUM NEW YORK
Výstava připravená pražskou galerií Jaroslava Fragnera popisující pouhých 15 dochovaných kubistických staveb poutá už tři roky pozornost světové odborné veřejnosti.
Po zastávkách v evropských metropolích ji má od čtvrtka možnost zhlédnout také newyorské publikum.
Yo.V.A. 2
Převzatá výstava, druhé pokračování rakouského výstavního projektu. Jak naznačuje název, je to zkratka představující mladá architektonická studia z Vídně. Mezi prezentovanými mohou být pouze architekti mladší pětačtyřiceti let, sídlící v rakouské metropoli a mající alespoň jednu realizaci tamtéž.
New face of Prague - DESIGN FACTORY / BRATISLAVA
Výstava připravená GJF představila pět desítek nejzajímavějších a nejdůležitějších realizací a projektů, které vznikly v Praze v posledních dvaceti letech.
Výstavu doprovodily dvě přednášky / kurátor Dan Merta hovořil o situaci v Praze a architekt Roman Brychta představil studio Projektil architekti.
Projektil / Exhibice
V posledních letech se Projektil zapsal do povědomí jako ateliér, který nedlouho po sobě vyhrál soutěž na Národní technickou knihovnu v Praze a Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové a za středisko ekologické výchovy Sluňákov získal Grand Prix Architektů za rok 2007.

Architektura 20. století v Pardubickém kraji
Výstava fotografií fotografa Štěpána Bartoše zachycujících stavby realizované ve dvacátém století v Pardubickém kraji. Mezi jinými např. krematorium Pavla Janáka v Pardubicích, ústecké divadlo Kamila Roškota nebo lázně Bohdaneč od Josefa Gočára.